OmFilosoffen

Filosofifilosofi

Filosofi handler for mig om livet. Jeg ved godt, at filosofi også handler om erkendelsens grænse, og sprogets status, om videnskabernes muligheder og meget mere. Men jeg tager mig af hvordan det er at leve som menneske – herunder at tænke over og skrive om, hvordan det er at leve i dag. Det handler om at komme overens livet, når man hverken er almægtig, alvidende og samtidig ved, at man ting plejer at gå galt, herunder at livet en dag hører op, både for en selv og dem man holder af. Som sådan er al væsentlig filosofi her livsfilosofi.
Filosofien må tænke metafysikken og livet i kosmos, men den må ikke tænke for at trøste. Den må være kompromisløs med hensyn til løgn. Det betyder ikke, at tanken ikke kan forsone, tværtimod.

Filosofien vil ikke gå på kompromis med sandheden. Den sætter altid sandheden over virkningen, og overlader det til terapeuterne og pragmatikerne at forholde sig strategisk. Heraf dens navn, philo-sophia – kærlighed til viden. Men filosofien er ikke altid kærlig, den er også anstrengt kompromisløs. Og derfor er filosoffer også undertiden besværlige: de sætter sandheden over den gode stemning og må om nødvendigt fornærme.

Når al væsentlig filosofi er livsfilosofi, må spørgsmålet om, hvordan man skal leve sit liv selvfølgelig stille sig. Givet, at mennesket heller ikke er algodt, men nok kan vide om, hvad der udfolder menneskeligheden mere end andet, bliver begrebet dyd centralt for filosofien. Dyd har med duelighed at gøre, det hedder på græsk arete og på latin virtus. Ikke alle handlinger er lige gode udfoldelser af det menneskelige. Dem, der er bedst, kalder vi duelige, dydige. Og læren om disse dyder, kalder filosofferne etik.

200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
9L0-012
642-999
300-115
MB5-705
70-461
1V0-601
300-206
352-001
70-486
300-135
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
70-480
810-403
200-120
400-101
CISSP
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
ICBB
1Z0-808
AWS-SYSOPS
1Z0-434
300-070
CAS-002
352-001
1V0-601
220-801
N10-006
642-999
SSCP
PMP
642-997
300-115
70-410
101-400
ITILFND
300-075
AX0-100
400-051
2V0-621
70-486
MB5-705
102-400
101
1Z0-067
220-802
70-463
C_TAW12_731
70-494
CISM
PR000041
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
EX200
300-115
100-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070

Filosofien er et gammelt fyrtårn i tider, der kan virke omskiftelige. Den har set de fleste situationer og problemer før i andre varianter. Derfor kan filosofihistorien være god at konsultere, når man ind i mellem føler sig forvirret. Her ser man, at ens tanke er del af noget større. Og at mange af de pågående følelser af forandringer skyldes nærsynethed.

Det er en udbredt idé, at filosofi handler om begreber. Da kristendommen i middelalderen fik gjort filosofien til tjenestepige, satte den hende til at udrede begreber. Den misforståelse hersker stadig, at filosofi blot handler om at definere og holde ting adskilte fra hinanden. Det gør det ikke, det handler om at tænke metafysikken, livet i kosmos, at komme overens med livet og udfolde livet som menneske. Men i denne færd må filosofien betjene sig af begreber.
En vigtig opgave for filosofien er at lave begreber til at se ting anderledes med. Den kan ikke bare overtage meningernes sprog, fordi den så kommer til at gengive meningerne. Filosofien må tale anderledes end tv’et, fordi den er ude i et andet ærinde end at beskrive sagforhold.

For mig er det vigtigt, at filosofien bliver forankret konkret. Den må være fæstnet i det levede liv og samtidig må tanken vride sig så meget rundt, at det levede liv ser anderledes ud, end det gør for den almindelige mening. Et væsentligt medium til dette er samtalen. Her kan vi udfolde tanker om det konkrete levede liv og se dem anderledes igennem nogle af de prismer, som filosofien tilbyder. Her bliver det enkelte liv på samme tid mere unikt og del af en større sammenhæng end f.eks. psykologien og sociologien ser det.

Filosofien må have sandheden som sit dogmatisk udgangspunkt og slutpunkt, som den nok aldrig når. Den må insistere på, at der ikke findes både din og min sandhed, for så er vi tilbage i meningen. Imidlertid går det sådan til, at sandheden, livet og verden ikke altid – sjældent – lader sig udtrykke entydigt. Det gør, at livsberetninger, myter og metaforer, bliver en væsentlig del af filosofien. Myterne er livsberetningernes generaliserede form, og metaforerne ders kondensering, der står i direkte forbindelse til sansningen og kroppen. Metaforen er en genvej. Myterne udgør et væsentlig reservoir af livsindsigt, som filosofien ikke kan sidde overhørig. Filosofien bearbejder myternes indsigter i begrebets form. Dens hensigt med at bearbejde livsvisdom til tankens form er at berede vejen for at tænke bedre. Og filosofi handler om at tænke bedre for at leve bedre.

200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
300-070
210-260
300-075
300-101
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
200-120
210-260
200-310
SY0-401
810-403
300-320
400-101
70-533
N10-006
MB2-707
210-060
400-201
350-018
ADM-201
CISSP
MB2-704
MB5-705
70-486
NS0-157
PR000041
300-101
70-346
CCA-500
70-480
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803
9L0-012
70-480
200-310
EX300
ICBB
1Z0-808
AWS-SYSOPS
1Z0-434
1Z0-434
300-070
CAS-002
352-001
1V0-601
220-801
N10-006
642-999
SSCP
PMP
642-997
300-115
70-410
101-400
ITILFND
300-075
AX0-100
400-051
2V0-621
70-486
MB5-705
102-400
101
1Z0-067
220-802
70-463
C_TAW12_731
70-494
CISM
PR000041
700-501
300-135
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
EX200
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
ICBB
NSE7
70-483
70-463
400-051
70-410
70-488
SY0-401
220-802
ITILFND
200-310
PMP
CCA-500
300-208
200-120
CISSP
400-101
810-403
300-320
210-060
300-070
210-260
300-075
300-101
NSE4
EX200
300-115
100-101
ADM-201
N10-006
810-403
200-120
400-101
CISSP
300-320
350-018
300-101
210-260
300-208
MB2-707
400-201
SY0-401
70-462
EX200
100-101
1Z0-803

 

– Anders Fogh Jensen
www.filosoffen.dk