LydVideo

Negri og kapitalisme – Empire

Filosoffen om Negri og kapitalisme – Empire:

Dr Udefra. København, 27. september 2005.