LydVideo

Kierkegaardsaloner

Om mulighed og nødvendighed i filosofisk perspektiv, dernæst udfra Kierkegaards tanker og undervejs også i forhold til muligheder i dag.
Om Kierkegaards begreb om kærlighed. Om forkærlighed, valget, næstekærlighed, Gud - og om at tro på kærlighed i den anden.
Om Kierkegaards begreb om angst. Om ikke længere at være i sikkerhed. Om tre angstformer. Om angst i dag.
Om Kierkegaards begreb fortvivlelse. Om at ville være sig selv eller ikke ville være sig selv. Om mulighed, nødvendighed, endelighed og uendelighed.
Om Kierkegaards syn på tilgange til livet og verden, livsformer, kaldet stadier. Om spidseborgerlighed, æstetik, etik, religiøsitet, ironi og humor.
Om Kierkegaards begreber om gentagelse, erindring og vexeldrift.