LydVideo

Foucault – tankesystemer

Foucault, tanke- og styresystemernes historie.          For English subtitles click here

Filosoffen Anders Fogh Jensen gennemgår her nogle af hovedtrækkene i Michel Foucaults (1926-84) filosofi. Han viser, at tankesystemernes og styresystemernes historie for Foucault er en og samme historie, nemlig historien om, hvordan man tænker, og hvordan man tænker styring. Han viser, at Foucault forlænger både Kant og Nietzsche i en historie om hvordan videnskabernes og tænkningens kategorier ændrer sig over tid, og hvordan viden bygget på tidens kategorier også altid er infiltreret med magt. Det er en forklaring af hvordan disciplineringen virker, og slutteligt også et bud på, hvori det postdisciplinære samfund kan forstås som et projektsamfund.
Foredraget bygger på Anders Fogh Jensens bog, Mellem ting, Foucaults filosofi, hvor de første kapitler findes her.


Filosoffen Anders Fogh Jensen, Kunstmuseet Arken, 22. september 2013.

For English subtitles click here

Se også:

Mellem ting, Foucaults filosofi

Magtens kartografi

Læsning af tekster af Foucault