LydVideo

Om ting

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler med antropolog Inger Sjørslev og forfatter Knud Romer om, hvad en ting er for noget.


  Radio 24/7, Romerriget, 19. december 2013.