LydVideo

Om filosofi og sladder

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler om filosofi som det at begribe sin tid i tanker og om i hvilket omfang sladder kan være en god anledning til at filosofere.

P1 Netværket, 31. maj 2014.