LydVideo

Om dannelse (salon)

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om dannelse. Hvad man har tænkt om det at blive et menneske, om forvandling, om at kende grænser og kende verden, om at følge og at bryde regler.
Filosofisk salon, Gethsemane Kirke, 3. april 2014.

 

Se foredraget her