LydVideo

Kierkegaardsaloner

Om mulighed og nødvendighed i filosofisk perspektiv, dernæst udfra Kierkegaards tanker og undervejs refleksioner over muligheder og nødvendigheder i dag.
Om Kierkegaards begreb om kærlighed, om valget, om forkærlighed, om næstekærlighed og om at tro på kærlighed i den anden.
Om Kierkegaards begreb om angst. Om ikke længere at være i sikkerhed. Om tre angstformer. Om angst i dag.
Om begrebet fortvivelse; om at ville være sig selv eller ikke. Om mulighed, nødvendighed, endelighed og uendelighed.
Om Kierkegaards syn på forskellige tilgange til livet, livsformer, kaldet stadier.
Om begreberne gentagelse og vexeldrift og om zapning og singler.