Foredrag forside

Nyliberalisme

Nyliberalisme – hvad består vor tids ideologi af?

De fleste af de politiske beslutninger, der i dag fremstår som neutrale, naturlige eller nødvendige bunder i virkeligheden i liberal ideologi. Efter Sovjets sammenbrud og marxismens bortdunstning, blev der i 1980erne ikke formuleret noget alternativ til den nyliberalisme, der svømmede ind over os fra USA og England med Reagan og Thatcher som foregangspolitikere. Nyliberalisme kan styringsmæssigt forstås som det simple styringsgreb at påvirke adfærd ved at handle på menneskers interesser for at påvirke deres frie valg. Og i den forstand er der få, hvis overhovedet nogen, partier tilbage i det politiske landskab, der ikke er nyliberalistiske.
I dette foredrag gennemgår Anders Fogh Jensen den klassiske liberalisme og nyliberalismen for at vise, hvordan den økonomiske rationalitet i dag har sat sig igennem og formet, hvad man almindeligvis forstår ved sund fornuft og sund politik. Fogh Jensen forklarer, hvordan tanken om et frit marked har udviklet sig fra i det 18. århundrede at være en kritik af statslig regulering til i dag at være den instans, der regulerer stat, kommuner og offentlige institutioner. Fogh Jensen vil i denne sammenhæng gennemgå forskellige udviklinger inden for liberalismen fra den klassiske liberalisme over tysk- og amerikansk nyliberalisme med eksempler fra dagens danske og internationale politik.

 

Send en forespørgsel:

captcha