Filosoffen_skriver_header

Strukturalisme

En læsning af centrale paragraffer i Ferdinand de Saussures Cours de linguistique générale (1916) med definitioner af de vigtigste begreber.
Gennem en læsning af Lévi-Strauss' L'analyse structurale en linguistique et en anthropologie (1945) vises, hvorledes Lévi-Strauss anvender det strukturelle greb på slægtskabsforhold.