Filosoffen_skriver_header

Michel Foucault – værker

En gennemgang af Michel Foucaults Les mots et les choses (1966).
En perspektivering af Foucaults tiltrædelseforelæsning ved Collège de France 2. december 1970, L'ordre du discours (Talens forfatning).
En gennemgang af Foucaults to essays: "Le sujet et le pouvoir" og "Le pouvoir, comment-s'exerce-t-il?" / "The Subject and Power" fra 1981 i forbindelse med Dreyfus og Rabinows bog om Foucault.