Filosoffen_skriver_header

Modernitet

"Die Frage nach der Technik". Heideggers modernitetsdiagnose. Verden udlægges som Bestand (ressource).
En læsning af Peter Sloterdijks Die Veractung der Massen (Masse og foragt) (2000). Om udviklingen i massen og om at turde at foragte igen.
En læsning af Theodor Adornos Äesthetische Theorie v. Anders Fogh Jensen.
En fremstilling af Odo Marquards "Zur Diätetik der Sinnerwartung" (1986) efterfulgt af en diskussion af Marquards filosofi: Hans modernitetsbegreb, hans hermeneutik og to mulige kritikpunkter af forfatteren.
En fremstilling af Odo Marquards "Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften" (1985) efterfulgt af en fremstilling af Marquards egen replik på kritikken af sine synspunkter i "Verspätete Moralistik" (1995).
En læsning af Odo Marquards "Medizinerfolg und Medizinkritik. Die modernen Menschen als Prinzessinnen auf der Erbse." (1994)
En læsning af Odo Marquards "Zukunft braucht Herkunft". (2000). Om fortid, fremtid, modernitet og menneskelighed.
En læsning af Hans Blumenbergs „’Nachahmung der Natur’ Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen.“ (1957). Om udviklingen i synet på mimesis og skaberevne fra antikken til i dag.
En læsning af Hans Blumenbergs ”Wirklichkeitsbegriff und Mögligkeit des Romans” (1964). Om ændrede virkelighedserfaringer og om romanens nye mulighed for at sige det virkelige.