Filosoffen_skriver_header

Hermeneutik

Om hermeneutikkens herkomst, dens forehavende og dens cirkulære greb.
Om forståelse versus erkendelse.
6 grundteser til at begynde at forstå Heideggers Sein und Zeit (1927).
14 teser til at begynde at forstå Gadamers forehavende i Wahrheit und Methode (1960) og hvordan han arbejder videre fra Heidegger.