Filosoffen_skriver_header

Argumentationsanalyse

En gennemgang af klassiske logiske fejlslutninger med eksempler.
Om metaforers betydning for argumentation, rationalitet, normativitet, problemer og løsninger.
En skematik til analyse af argumentationer i tekster er senat-metoden.