Filosoffen_skriver_header

Samfund

Artikel om moderne dans og dens relation til samfundets udvikling. Samvirke IX.2016
Interview om døden og hvilken betydning riter har i forhold til at skabe mening og retning for menneskelivets overgangsfaser. Dagbladet Information 16.VII.2016
Artikel i Kristeligt Dagblad om skuffelseskultur og hvorledes individet i højere grad end før anses for værende ansvarlig for sin egen skæbne. 29.VII.2016
Artikel i Dansk Veterinærtidsskrift om risikoanalyse og frygt. 2015
Artikel i Politiken om aftaler, og hvorledes pligten til at holde aftaler og pleje sociale bånd er erstattet af lyst og midlertidighed. 10.X.2010
Om Star Wars. Jyllands-Posten. 11.XII.2016
Interview om X Factor-myten i Jyllands-Posten. 25.XII.2016
Artikel om fiktion og TV i Kristeligt-Dagblad. 24.I.2017
Artikel i ALT for damerne, hvor Anders Fogh Jensen forklarer tendensen 'voksenpjæk', og hvorledes den passer ind i projektsamfundets logik. 26.I.2017
Interview med filosof Anders Fogh Jensen om moderne kærlighed og kontaktannoncer. Kristeligt Dagblad 13.II.2017
Interview i Kristeligt-Dagblad om den populærvidenskabelige litteraturs succes og dens relation til det accelererede samfund. 2017.III.25. Kristeligt-Dagblad
Artikel om moderne aftalekultur i Jyllands-Posten. 2017.III.27
Artikel i Berlingske Tidende om projektsamfundet og teaterstykket De danser alene, som er skrevet af filosof Anders Fogh Jensen. 2017.II.01
I denne artikel fortæller filosof Anders Fogh Jensen om det moderne menneskes trængsler i projektsamfundet.
Om unge i projektsamfundet og ungdommens rolle som forbillede på omstilling, selvfremstilling og netværksdannelse. Interview, 1.IX.2014.
Om projektsamfundet. Information 28. august 2009.
Interview om projektsamfundet. Weekendavisen 2.II.2007, forsiden.
Er livet i projektsamfundet som en lang reception? Og hvad med medicinen? Stof nr.11 2008.
Interview om projektkulturen og hvordan det er at være projektmenneske. Politiken 17.X.2009.
Om finanskrisen som en myte med virkelige effekter. TÆNK, Penge, 1.IV.2009.
Interview om projektsamfundet og mulighederne for kritik og politik i dette m. Anders Fogh Jensen. Kontradoxa/Modkraft 10.XI.2007.
Om forandringer i aftalekulturen. Kristlig Dagblad 17.IX.2010.
Om netværket og projektet. Interview med Anders Fogh Jensen og Dansk Industris direktør Lars Goldschmidt. Rambøls magasin Imorgen, 1.IX.2010.
Interview m. Anders Fogh Jensen om Projektsamfundet. Djøf Bladet, forsiden nr. 14, 2008.
Om projekters allestedsnærvær. Magisterbladet 26.III.2010.
Om midlertidige relationer i arbejdsliv og privatliv. Kristlig Dagblad 10.VII.2009.