Filosoffen_skriver_header

Politik

Artikel om nutidens syn på magtfulde mennesker og hvilke grænser, der sættes overfor dem. Jyllands-Posten 15.X.2015
Om kapitalisme, kritik og undervisning på universiteterne. Ud og se med DSB, 1.II.2004
Interview om den moderne kapitalisme og kritikken af den. Aktivisten 1.X.2003
Interview i Ugebrevet A4. 20.VI.2011.
Om det politiskes tilbagekomst på universiteterne. Information 27.IX.2006.
Interview m. Fagbladet SID, 1.III.2004.
Om undervisning i kapitalismekritik. Information 4.III.2003