Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Definition

Begrebsbestemmelse, der etablerer ligheder og forskelle i forhold til andre begreber.

Definitioner er til for at klare tanken. De er etableringer af forskelle og sammenhænge, hvorigennem man kan anskue verden. De har imidlertid den forførisk lumske, men tiltalende, virkning over sig, at de får verden til at fremstå entydigt. Det er den ikke. Verden er entydigt flertydig. 

Betragt nærværende definitioner som afklaringer. Betragt dem ikke som udtømmende. Betragt dem snarere som skovle end som sandslotte.

Cf.: Begreb