Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Begreb

Sproglig griben af verden, der former både (be)grebet og det (be)grebede.


Yderligere kommentarer:

Menneske er et sprogligt og historisk væsen, der begriber, griber ind i en verden, der allerede er begrebet (Gadamer).

Ethvert begreb er et forudgreb. Sproget, som ansamling af begreber, er en samling forudgreb, der er fordomme.

At bruge begreber er at dømme.

 

Andre bestemmelser:

Nietzsche: Gleichsetzen des Nichtgleichen: Ligestilling af det ikke-lige.

Adorno: Ethvert begreb er et overgreb: Enhver ensartning er et overgreb mod det forskelligartede, en almengørelse af det partikulære (erkendelsesteoretisk og moralsk). -Jf. Marx: Subsumtion af brugsværdi under bytteværdi.