Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Begivenhed

Det at noget hænder, som forandrer noget mere end faktuelt, og som efterfølgende navngives.


At adskille fra: happening. En happening er arrangeret. En happening kan blive en begivenhed, men begivenheden kan ikke arrangeres.

Andre definitioner:

Foucault: "Ved begivenhed må man forstå, ikke en beslutning, en traktat, en regeringstid eller et slag, men omvendingen af et styrkeforhold, en magts beslaglæggelse, en genoptagelse af sproget, der vender det imod dets brugere, et herredømme, som svækkes, afspændes, forgiver sig selv, et andets maskerede ankomst." ("Nietzsche - genealogien, historien" in Talens forfatning p.70)