Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Årsag

Det, der bevirker, at noget andet sker.

At bemærke:
Grund-følge er ikke det samme som årsag-virkning.

Eksempelvis: Den ene billardkugles fart og retning er ved sammenstødet årsag til, at den anden giver sig til at rulle. Men den er ikke grunden til det. Grunden kan være, at jeg prøver at vinde et spil billard.

Cf.: Grund