Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Verden

Den måde virkeligheden arter sig i orden på.

Verden er en verdensorden.

At skelne fra: Virkelighed.

At bemærke: 
Verdensordenen er afhængig af sprog, historie, samfund og krop, men ikke alene. Konstruktivisme er det standpunkt, at verden alene er afhængig af disse dele. Hermed ikke sagt, at vi ikke konstruerer, blot at der er grænser for konstruktion.

Verden er min verden. Dvs. når jeg dør holder verden op.

Andre definitioner:

Wittgenstein: Verden er summen af sagforhold. Virkeligheden er summen af mulige sagforhold. Verden er altså den del af virkeligheden, der er aktualiseret.

Wittgenstein: Verden er min verden, mikrokosmoset.

Heidegger: Verden verdener. Dvs.: Verden åbner sig i sproget som verdensorden.