Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Strategi

En rationel planlægning af brugen af kampe til opnåelsen af et mål.

At skelne fra: Taktik

Se også: Taktik

At bemærke: Strategi kommer fra militærets verden. Strategeia er betegnelsen for et antikt embede, hærfører, som man kunne vælges til.

Ved overførslen fra den militære verden til økonomien, bliver strategi a) en med udgangspunkt i det konkrete givne, en b) opstilling af et mål og en angivelse af c), en række af målrationelle handlinger at nå fra a) til b), og endelig med d) en optegnelse over alternative handlingssekvenser med ændring af delmål for at kunne nå målet og bevare herredømmet undervejs.

I det moderne samfund handler strategi også om inkalkulering af risici og bliver dermed til sandsynlighedskalkuler.

Andre definitioner:

”Es ist also nach unserer Einteilung die Taktik die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht, die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck des Krieges.“ (Carl von Clausewitz: Vom Kriege, 1832-34 I/2, 1 p.271 (Halweg 1973))