Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Realisme

Den opfattelse, at verden består som vi umiddelbart opfatter den, dvs. som en sum af ting.

At bemærke sig: Realister er ofte selvbestaltede. Det er en betegnelse, der anvendes i kampen om territorier og felter af mange slags. Med selvbetegnelsen 'realist' foregiver man at have fødder - om ikke endda rødder - i den pågældende jord, og dermed have ret til territoriet. Idealisten er følgelig den, der har forladt jorden for at drømme om en anden verden, og dermed ikke længere kan gøre krav på at bestemme her.

At skelne fra: Idealisme