Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Postmoderne

En periode indenfor det <<moderne>>, hvor det moderne tror sig overstået.

Hvis det moderne er bestræbelsen på ophævelsen af det fragmenterede (forskellen), så er det postmoderne ophævelsen af ophævelsen i forsøget på at leve (med) det fragmenterede (forskellen). Som nivelleringsbestræbelse er det postmoderne derfor typisk moderne.

Andre definitioner:
Lyotard: Den tilstand hvor de store fortællinger har mistet deres troværdighed.
(Hvilket ikke betyder, at de er ophørt.)