Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Narrativ

En udsagt historie med et plot.


Kan muligvis skelnes fra: Fortælling.

At bemærke sig: Narratologi er den specifikke strukturalistiske variant af studiet af narrativer, der søger at vise narrativets konstitution ud fra forholdet mellem enkeltelementer.