Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Moderne

a) En erfaring af splittelse eller mangel, som resultat af en forandringsproces (videnskabelig, industriel, filosofisk) og
b) forsøget på denne erfarings ophævelse, hvor
c) ophævelsen kun gives momentant.

Cf.: postmoderne.