Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Magt

En bevidst eller ubevidst handling, der åbner et felt af sandsynligheder for visse handlinger.


At skelne fra: Håndtering en genstand. Magt er noget, der foregår mellem bevidstheder.

Kan muligvis skelnes fra: Vold: Volden åbner et meget mere begrænset handlingsfelt, eller det lukker handlingsfeltet.

Andre definitioner

Magt i fht. virkning
Definition(Magt, Bertrand Russell): Magt er at afstedkomme afsides effekter.

Magt i fht. vilje og interesse
Definition(Magt, Thomas Hobbes): Et menneskes magt består i med de nuværende midler at opnå et fremtidigt gode.

Definition(Magt, Alvin I. Goodman): Magt er at få, hvad man vil have.

Definition(Magt, Gudmund Hernes): Magt er formåen til at virkeliggøre sine interesser.

Definition(Magt, Nicos Poulantzas): Magt er formåen hos en samfundsklasse til at virkeliggøre sine specielle objektive interesser.

Magt i fht. modstand
Definition(Magt, Max Weber): En magtrelation karakteriseres ved at nogen har mulighed for at gennemtvinge sin vilje mod en anden.

Definition(Magt, Robert A. Dahl): A har magt over B i den udstrækning hvor A kan få B til at gøre noget som B ellers ikke ville have gjort.

Definition(Magt, Morton S. Baratz): Et magtforhold eksisterer når (a) der er en konflikt mellem A og B omkring vurderinger og handlingskurs. (b) B samtykker til A’s ønsker og (c) B gør det fordi han frygter at A skal berøve ham en eller flere værdier, som han sætter højere end de han kunne opnå ved ikke at samtykke.

Definition(Magt, Steven Lukes): A udøver magt over B når A påvirker B på et punkt, der står i modsætning til B’s interesser.

Magt i fht. straf
Definition(Magt, Walter Korpi): Magtressourcer er egenskaber ved en aktør som gør det muligt for aktøren at belønne eller straffe andre aktører.

Magt i fht. strategi
Definition 1(Magt, Michel Foucault, Histoire de la sexualité I): En kompleks strategisk situation i et samfund.

Magt i fht. handling

Definition 2(Magt, Michel Foucault, "Le sujet et le pouvoir"): En handling på andres handling.