Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Ledelsesrationalitet

Den mentalitet, hvormed mennesker ledes.

Der er i det moderne samfund især tale om en klynge af ledelsesrationaliteter, som Foucault omtaler under navnet "gouvernementalité". Disse sammenfatter jeg således:

Definition (gouvernementalité): De ledelsesmentaliteter, der konstituerer den moderne individualiserende og totaliserende ledelse af individer og folkemasser, som i særlig grad har som mål at forbedre og sikre disses velbefindende og vilkår.

At bemærke: Der er i praksis især tale om forskellige bio-politiske tiltag, der har til hensigt at optimere det enkelte biologiske individ såvel som den samlede biomasse.

At skelne fra: Ledelsen, forstået som en de, der tilfældigvis udøver ledelsesrationaliteten.Udførlig figur: <<link gouvermentalitetfigur under tekst>>

Udførligere tekst: <<link gouvernementalite under tekst>>

 

Andre definitioner:

Definition 1(Foucault, gouvernementalité): Summen af institutioner, procedurer, analyser, kalkuler, taktikker, refleksioner, der tillader en specifik magtudøvelser, der har populationen som mål, den politiske økonomi som vidensform og sikkerhedsforanstaltninger som tekniske instrumenter.

Definition 2(Foucault, gouvernementalité): Den tendens eller kraftlinje, der går gennem den vestlige kultur, som skaber gouvernementstyreformen: Suverænitet, disciplin mm., og som har skabt en serie apparater til ledelse og en serie af vidensformer.

Definition 3(Foucault, gouvernementalité): Resultatet af den forandringsproces i det 15. og 16. århundrede, som staten har undergået fra retsstaten i middelalderen til en ‘gouvernmentaliseret’ stat. (DE, III 655)