Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Kontingent

Det ikke-nødvendigt eksisterende, som nok har en årsag, men kunne være anderledes.

For eksempel: At jeg er som jeg er. Det er der årsager til, men mit liv kunne have udviklet sig anderledes.

At skelne fra:
- Arbitrært: Det tilfældige, der ikke har en årsag. For eksempel: Et kvantespring.
- Nødvendigt: Det, der eksisterer, fordi det ikke kunne være anderledes. For eksempel: At jeg ikke kan være to steder i den samme henseende på samme tid. Måske i mildere form: At jeg skal dø. Mit liv kan udvikle sig meget forskelligt, men det vil altid være med døden som nødvendighed i min bevidsthed.

At bemærke sig:
Det kontingente er det tilfældige. Men: Hvis jeg slår plat og krone, så er det ikke tilfældigt (arbitrært) om det bliver plat eller krone, det er bestemt af udgangspositionen, kraften, omstændighederne osv. Det er kontingent. Ofte tales om tilfældigheder, hvor tingene ikke er tilfældige.

Andre definitioner:
Leibniz skelner mellem "vérités de fait", som er faktiske sandheder og "vérités de raison", som er fornuftssandheder (nødvendige). For os er det et faktum (vérité de fait) at Hjørring ligger i Nordjylland, ligesom det er faktum at Cæsar gik over floden Rubikon. Men for Gud tegner det sig ganske anderledes: Han er alvidende, og kan derfor se på Cæsar, at han vil gå over Rubikon, hvorfor det for Gud er en vérité de raison, en fornuftssandhed.

Det er en skelnen, som via de Wolf går videre til Kant i dennes skelnen mellem syntetiske og analytiske domme.