Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Kapitalisme

Samfundsform, hvor relationer mellem mennesker, og relationer mellem relationer mellem mennesker og ting, er tingsliggjorte og karakteriseret ved og legitimerer udbytning.


Andre definitioner:

Samfundsform, der producerer varer, og hvor ejeren af produktionsmidlerne forvandler penge til kapital ved at udbytte arbejdstageren ved at betale ham mindre end hans arbejde er værd, hvorved der skabes profit, som reinvesteres i produktionsmidler.

Boltanski og Chiapello: "Et krav om ubegrænset kapitalakkumulation med formelt set passive midler" (Le Nouvel esprit du capitalisme, 1999, p.37)

Boltanski og Chiapello skelner kapitalisme fra markedsøkonomi, der går forud for og er betingelsen for kapitalismen, men som ikke har den ubegrænsede akkumulation som krav, og som bøjer sig for principper, hvor kapitalismen kun bøjer sig når dens profitakkumulation direkte er truet ved fortsat profitering.

Cf.: Penge, kapital