Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Intelligens

Evnen til at lære af andres erfaringer.


Andre definitioner:

Turing (Kunstig intelligens (1964)):  Den evne en computer har, når en spørger ikke kan adskille dens svar fra et menneskes svar på samme spørgsmål.

Turingmaskine (matematisk): En endelig mængde af ’handlinger’ fra én indre tilstand til en anden.