Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Idealisme

Viljen til ikke blot at acceptere, at forventningshorisonten overgår erfaringensrummet, men også en insisteren på hele tiden at udvide forventningshorisonten til at overskride erfaringsrummet.


At skelne fra: Realisme