Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Grund

At noget har en grund betyder, at det følger af noget.


At skelne fra:

Grund-følge er ikke det samme som årsag-virkning.

E: Den ene billardkugles fart og retning er ved sammenstødet årsag til, at den anden giver sig til at rulle. Men den er ikke grunden til det. Grunden kan være, at jeg prøver at vinde et spil billard.

Grund-følge er en logisk sammenhæng: Grund kan være præmisser, hvoraf følger en slutning.

Grund kan også være motivation: Jeg vil vinde billardspillet (grund), ergo må jeg støde til billardkuglen (følge).

At bemærke sig:

Det er omstridt hvorvidt fremtiden kan være grund. Forskellige forfattere, f.eks. Jan Kjærstad, har eksperimenteret med tanken om at det måske er muligt, at man gør noget, fordi man skal blive til noget. Aristoteles opererer ligeledes med en "causa finalis" som en af de fire 'årsager' (grunde): At tingenes udvikling er drevet af deres mål (telos). Således kan træet være årsag til at sædekornet vokser.