Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Foragt

Foragt er forestillingen om en ting, af hvilken ånden berøres så lidt, at ånden ud fra tingenes nærværelse snarere bevæges til at forestille sig det, som ikke er i selv tingen, end det, der er i den.


Contemptus est rei alicujus imaginatio, quae mentem adeo parum tangit, ut ipsa mens ex rei praesentia magis moveatur ad ea imaginandum, quae in ipsa re non sunt quam quae in ipsa sunt.

- Baruch de Spinoza

(Ethica, pars tertia, Arrectuum Definitiones, p.166 / Etik, del III, følelsernes definition, 5. p.121).