Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Erfaring

Erfaring er den hændelse, der sker med én, når man forstår, og hvormed man forandres. Erfaring er en erfaring af fremmedhed, tab eller afstand. Erfaringen kan nok forberedes, men ikke kontrolleres, og man kan ikke beregne (ratio) en erfaring: Erfaringen må gøres. Erfaringen foregår altid inden for en historisk horisont; den er altid begrænset, flertydig og uafsluttelig - den lader altid noget stå åbent. Forståelsen af erfaringen er selv en del af erfaringen - hvormed det erfarede altid har mulighed for at ændres; anderledes sagt: Det er aldrig for sent at ændre fortiden.

At skelne fra: Perception er kun påvirkning af bevidstheden. Erfaring er forandring af det menneske, der forstår, hvormed også perceptionen forandres.

Kan muligvis skelnes fra: Forståelse.

Cf. foredrag: Erfaring i et uerfarent samfund.