Filosoffen_skriver_header
« tilbage

Disciplin

Disciplin er en samfundsmæssig organiseringsform, der retter sig mod den enkelte krop og bevidsthed, og som har til formål at forme livet, så dets udfoldelser lader sig planlægge.


Supplerende:

"Disciplin' er en samfundsmæssig organiseringsform, der har til formål at forme livet, så dets udfoldelser lader sig planlægge. Disciplinen bliver i løbet af det 18. århundrede et samfundsmæssigt organiseringsprincip. Den kendes f.eks. fra militæret, den gamle skole og fængslet, men virker også andre steder, f.eks. i danseskolen og på fodboldbanen. Disciplinær organisering betjener sig ofte af rumlig organisering, dvs. rummet opdeles, og individerne tildeles pladser med hver deres funktioner i en helhed. Som sådan udgør disciplinær organisering et system, f.eks. et produktionssystem på en fabrik. Tillige med rummet organiseres også tiden, f.eks. i skoleskemaer, der fastlægger, hvad der skal foregå hvornår. Disciplin associeres ofte med overvågning, idet udførelsen af det planlagte må lade sig overvåge, og eventuelle afvigelser afrettes’." (Anders Fogh Jensen, interview, Stof nr.11 2008 p.58)

Disciplin som samfundsmæssigt fænomen undersøges særligt i Michel Foucault: Surveiller et punir (1975) (da.ovs.: Overvågning og straf).